Problémafelvetések

Ez az oldal tartalmazza a HaOSz által eddig megfogalmazott összes problémafelvetést.

Kollegiális vezetői rendszer - Probléma

Az elmúlt évek, évtized során a háziorvosi praxisok teljesen magányos egységekké váltak. Nincs szakmai kommunikáció a praxisok között, nincsenek területi szakmai vezetők, segítők, nincsenek, akik a területen képviselnék a háziorvosok érdekeit, akik kapcsolatot tartanának a szakellátással, kórházi ellátással. A 2015-ben elfogadott Praxistörvény erre a hiányosságra javasolja Kollegiális vezetői rendszer bevezetését.

 

Rossz beutalási gyakorlat - Probléma

A probléma szintén nem új keletű, a háziorvosok többször próbáltak a finanszírozó – korábban OEP felé jelzéssel élni, hogy tarthatatlan, milyen nagyszámú értelmetlen beutaló kiállítás történik, mely felesleges adminisztráció a háziorvosnak, rontja a minőségi indikátort is, és felesleges megjelenést, betegutat is jelent a háziorvoshoz.

Jelen érvényben lévő szabályozás kimondja, hogy mi tekinthető új és mi tekinthető kontroll vizsgálatnak (9/2012. (II.28.) NEFMI Rendelet)

 

Minőségi indikátorok - Probléma

A jelenlegi felnőtt praxisokban vizsgálandó indikátorokról azt gondoljuk, hogy nem tükrözik a háziorvosi minőségi munkát, nem vagy csak nehezen befolyásolhatóak, nem ösztönző jellegűek, nincsen pozitív hatásuk a háziorvosok mindennapi tevékenységére, ezek teljesülése vagy elmaradása sokkal inkább adott populáció társadalmi helyzetével, gondolkodásával, egészségkultúrájával van összefüggésben, mint adott orvos munkájának minőségével (ezért is ilyen nagy a szórás az ország egyes területeit vizsgálva), ezért a jelenlegi indikátorok törlését, és új indikátorok bevezetését javasoljuk.

 

Egységes díjszabás nem központilag finanszírozott tevékenységekre - Probléma

A hazai szabályozás alapján van számos olyan háziorvosi tevékenység, melyet a központi finanszírozás nem finanszíroz. Ezek egy részének díjazását jogszabály rögzíti (pl. jogosítvány), viszont nagy százalékára nincs egységes szabályozás, azt minden vállalkozó saját hatáskörén belül határozza meg, ez azonban sok esetben az önkormányzattal vitát generálhat, ill. a szomszédos körzetek közti különbségekből adódóan felesleges betegmozgásokat, viszályokat, indulatokat indukálhat.

 

Háziorvosi magánrendelés, napi munkaidő - Probléma

Minden szakorvosnak lehetősége van magánrendelő nyitására. Ez alól egyetlen kivétel a háziorvos. Miért?

Az önkormányzatok - a dolgozókra hivatkozva - sok esetben megkövetelik a délutáni, esti rendeléseket.

De a központi finanszírozó mettől meddig fizeti a háziorvost? Hol kezdődik a napi 8 óra munkaidő?

Az iskolák, óvodák, önkormányzati hivatalok miért nincsenek tekintettel a dolgozókra?

 

Degresszió - Probléma

Egyre több a tartósan betöltetlen praxis. Ezáltal egyre nagyobb feladat hárul 1-1 háziorvosra.

A praxisok 40%-a degresszióval sújtott annak ellenére, hogy elvileg minden páciens után van befizetett társadalombiztosítási járulék.
 

 

Cégautóadó - Probléma

Magyarországon a háziorvosi minimumfeltételek között nem szerepel a gépjármű, így megfelelő finanszírozás sincsen hozzárendelve, holott elképzelhetetlen a mai magyar alapellátás gépjárműhasználat nélkül. És bár az alapellátás önkormányzati feladat, nem ismerünk az országban olyan önkormányzatot, amely biztosítana az alapellátási praxisok számára a gépjárműhasználatot. Ebből a helyzetből adódóan a háziorvosok vagy a saját vagy a cégük autóját használják alapellátási feladatokra, ritka kivétellel CSAK és KIZÁRÓLAG alapellátási feladatra.

 

Infekciókontroll a háziorvosi rendelőben - Probléma

2009 óta kötelező az alapellátási vállalkozásoknak is Higiénés szabályzatot alkalmazni, azonban senki nem segített ezt összeállítani, végiggondolni. Régóta beszélünk a problémáról: sok a hazai felesleges antibiotikumhasználat, az indikátorrendszeren keresztül a háziorvosok szembesülhetnek is evvel, vagyis az országos átlaghoz képest felhasznált antibiotikummennyiséggel, azonban igazi segítséget eddig nem kapott az alapellátás ebben a kérdésben.

HaOSz akcióterv:

 

Oldalak

Az oldal egy Startup Growth Lite alapú sablont használ. Az eredetit a More than Themes készítette.