Cégautóadó - Megoldási javaslat

A probléma

Magyarországon a háziorvosi minimumfeltételek között nem szerepel a gépjármű, így megfelelő finanszírozás sincsen hozzárendelve, holott elképzelhetetlen a mai magyar alapellátás gépjárműhasználat nélkül. És bár az alapellátás önkormányzati feladat, nem ismerünk az országban olyan önkormányzatot, amely biztosítana az alapellátási praxisok számára a gépjárműhasználatot. Ebből a helyzetből adódóan a háziorvosok vagy a saját vagy a cégük autóját használják alapellátási feladatokra, ritka kivétellel CSAK és KIZÁRÓLAG alapellátási feladatra.

A Cégautó adót meghatározó 2016. június 15-én kihirdetett jogi szabályozás alapján az alapellátási szolgálatok cégautóadó mentességet élveztek (volna 2017.01.01-től) függetlenül attól, hogy az autót más feladatra is igénybe veszik-e vagy sem:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

98. § A Gjt. 17/D. § 
(Mentes az adó alól az a személygépkocsi,)
„f) amelyet az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti alapellátási tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek..."

AZONBAN a 2016. novemberi adócsomagba visszakerült a korábbi szabályozás:

98. § A Gjt. 17/D. § 
(Mentes az adó alól az a személygépkocsi,)
"f) amelyet kizárólag az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)bekezdése vagy 16. §-a szerinti tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek,”

Így az alapellátás ismét elveszti az adómentességét, melyet 2016. júniusában megkapott!

HaOSz javaslata

Az alapellátás minimumfeltételeinek részét kell képeznie a gépjárműnek. Ehhez működtetési és amortizációs finanszírozást kell rendelni. Ezáltal biztosítható, hogy az alapellátási tevékenységhez a háziorvosok külön gépjárművet használhassanak.

Amíg ez a feltétel nem teljesül, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti alapellátási tevékenység ellátása érdekében használt gépjárművek mentességet élvezzenek a cégautóadó alól (kizárólagosság nélkül!), álljon vissza a 2016.06.15-i szabályozás!

Problémafelvetés: 

 

Az oldal egy Startup Growth Lite alapú sablont használ. Az eredetit a More than Themes készítette.